ydelseskatalog

det tilbyder vi

Ydelseskataloget er udarbejdet af Lykke Maries bestyrelse i efteråret 2019.
Formålet er at bidrage til den gensidige forventningsafstemning ved at tydeliggøre, hvilke ydelser man kan få som beboer på Lykke Marie. Omfanget af ydelser er ligeledes beskrevet i kataloget.
Hvis du har yderligere spørgsmål til ydelseskataloget, er du altid velkommen til at kontakte forstander Fie Lester på fl@mariehjem.dk eller souschef Gitte Ejlertsen på giej@mariehjem.dk.

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt