gdpr oplysningspligt

Bofællesskabet Lykke Marie er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Bofællesskabet Lykke Marie og Fonden Mariehjemmene har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Forstander Fie Lester
Bofællesskabet Lykke Marie
Hauge Møllevej 1
3550 Slangerup
Telefon: 5153 7411
E-mail: fl@mariehjem.dk

47 38 39 00 Find hjem

Kontakt