aktiviteter og tilbud

aktiviteter og tilbud

Lykke Marie er et bofællesskab, der på mange måder søger at understøtte, at beboerne har gode muligheder for et aktivt ungdomsliv. De fysiske rammer og indretningen af de store og lyse rum inviterer til fællesskab og aktivitet. Det er en integreret del af den pædagogiske indsats, at understøtte og stimulere den enkelte beboers kommunikation og mulighed for at udtrykke ønsker f.eks. til aktiviteter og sociale fællesskaber.

De aktiviteter, der foregår i Lykke Marie skal sammen med beboernes forskellige uddannelses- og dagtilbud, familie, venner og andre tilbud bidrage til den enkeltes livskvalitet og en indholdsrig hverdag tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Hvert af de tre huses fællesrum og orangerier er indrettet med fokus på optimal tilgængelighed, forskellige typer af sansemæssig stimulation og genkendelighed, og danner dermed en god ramme om de helt nære, daglige aktiviteter og det fælles sociale liv.

På beboerens hjemmedag er der ofte indkøbsture, gåture i nærområdet eller tid til lidt ekstra hjemmehygge og aktivitet i beboerens bolig. Også de mere trivielle ting som f.eks. læge- eller tandlægebesøg, oprydning og andet kan klares på hjemmedagen.

Om aftenen og i weekenden er der med jævne mellemrum fælles aktiviteter på tværs af husene for alle de beboere, der ønsker at deltage. Det kan f.eks. være musik, film, fodbold, afrikansk dans, diskoteksaften, beautysalon eller bålhygge i den nye bålhytte.

Beboernes pårørende er naturligvis en vigtig del af også af det fælles dagligliv på Lykke Marie, hvor de bidrager til større eller mindre arrangementer eller spontane hyggestunder opstår.

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt