friplejebolig lovgivning

lovgrundlag

Lykke Marie er etableret efter Friplejeboligloven, således at alle kommuner i Danmark har mulighed for at visitere til boligerne i samarbejde med Lykke Marie. Bofællesskabet er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den individuelle støtte, hjælp og vejledning til beboerne ydes af uddannet personale i henhold til Serviceloven:

Personlig hjælp (og pleje) efter § 83 og § 87
Socialpædagogisk støtte og træning efter § 85
Boligerne udlejes efter § 105 i Almenboligloven, med ret til boligstøtte.

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt