bofællesskaberne inge og sofie marie bestyrelse

vores bestyrelse

Da Lykke Marie er en selvejende institution, har bestyrelsen det øverste ledelsesansvar og er ansvarlig for bl.a. ansættelse af forstanderen.

Bestyrelsen udpeges af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse og har 5-7 medlemmer. De oprindelige stiftere af Lykke Marie har 2 pladser i bestyrelsen.

Lykke Maries bestyrelse består i marts 2021 af følgende medlemmer:

Formand: Ulla Agerskov

Næstformand: Pia Rønhøj (stifter)

Medlem: Pernille Jellinggaard (stifter)

Medlem: Kim Hoffmann

Medlem: May Bjerre Eiby

Medlem: Gudrun Klint

​Medarbejderrepræsentant: Gitte Juhl

Sekretær: Forstander Fie Lester

Sekretær: Souschef: Gitte Ejlertsen

Sidebar

Ulla Agerskov

Bestyrelsesformand

Pia Rønhøj

Næstformand

Pernille Jellinggaard

Medlem

Kim Hoffmann

Medlem

May Bjerre Eiby

Medlem

Gudrun Klint

Medlem

Gitte Juhl

Medarbejderrepræsentant

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt