bofællesskabet lykke maries bestyrelse

vores bestyrelse

Da Lykke Marie er en selvejende institution, har bestyrelsen det øverste ledelsesansvar og er ansvarlig for bl.a. ansættelse af forstanderen.

Bestyrelsen udpeges af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse og har 5-7 medlemmer. De oprindelige stiftere af Lykke Marie har 2 pladser i bestyrelsen.

Lykke Maries bestyrelse består i november 2022 af følgende medlemmer:

Formand: Ulla Agerskov

Næstformand: Pia Rønhøj (stifter)

Medlem: Pernille Jellinggaard (stifter)

Medlem: Gudrun Klint

Medlem: May Bjerre Eiby

​Medarbejderrepræsentant: Gitte Juhl

Sekretær: Forstander Gitte Ejlertsen

Sidebar

Ulla Agerskov

Bestyrelsesformand

Pia Rønhøj

Næstformand

Pernille Jellinggaard

Medlem

Gudrun Klint

Medlem

May Bjerre Eiby

Medlem

Gitte Juhl

Medarbejderrepræsentant

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt