bofællesskabet lykke maries bestyrelse

vores bestyrelse

Da Lykke Marie er en selvejende institution, har bestyrelsen det øverste ledelsesansvar og er ansvarlig for bl.a. ansættelse af forstanderen.

Bestyrelsen udpeges af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse og har 5-7 medlemmer. De oprindelige stiftere af Lykke Marie har 2 pladser i bestyrelsen.

Lykke Maries bestyrelse består af følgende medlemmer:

Konstitueret formand: Pia Rønhøj (stifter)

Konstitueret næstformand: Karen Gjerstrup

Medlem: Pernille Jellinggaard (stifter)

Medlem: Villads Bach Petersen

Medlem: Marianne Birkmose

​Medarbejderrepræsentant:  Birgit Madsen

Forstander: Gitte Ejlertsen

Sidebar

Pia Rønhøj

Konstitueret Formand

Karen Gjerstrup

Konstitueret Næstformand

Marianne Birkmose

Medlem

Pernille Jellinggaard

Medlem

Villads Bach Petersen

Medlem

Birgit Madsen

Medarbejderrepræsentant

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt