historie

sådan blev vi til

Bofællesskabet Lykke Marie er oprettet på baggrund af en fælles vision hos fem mødre, der alle har børn med multiple handicap. I 2007 blev de enige om at arbejde på at realisere et bofællesskab, der gav mulighed for at deres børn, når tiden kom, kunne flytte hjemmefra til et trygt, aktivt og udviklende botilbud, hvor de unge kunne udvikle deres selvstændighed og voksenliv sammen med andre i samme situation.

De fem mødre Pia Rønhøj, Lisbeth Østergaard, Tina Taube, Jorun Magnussen og Pernille Jellinggaard havde sammen med deres familier ledt efter netop sådan et tilbud, men fandt at de blev mødt af lange ventelister på botilbud og triste historier om omsorgssvigt af udviklingshæmmede.
”Drivkraften har været tanken om, at man på et tidspunkt ikke behøver at være bekymret mere. At Frederikke på et tidspunkt fik et sted at bo, hvor hun kunne få et godt liv”, har en af de fem mødre, Pernille Jellinggaard fortalt i en artikel i Frederiksborg Amts Avis.

I løbet af processen med at skabe rammerne for det gode ungdoms- og voksenliv for deres snart voksne børn, fik de 5 stiftere kontakt med Fonden Mariehjemmene, der påtog sig opgaven at opføre og kautionere for byggeriet og i samarbejde med mødrene udarbejde rammerne for det, der er blevet til bofællesskabet Lykke Marie.
Bofællesskabet åbnede i 2013 med 24 boliger i udkanten af Slangerup. Lykke Marie drives som en selvejende institution i samarbejde med Mariehjemmene, og to af stifterne har sæde i bofællesskabets bestyrelse.

Tre af stifterne af Lykke Marie fortæller i dette video-link Bofællesskabets skabelsesberetning!

 

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt