pædagogik

på Lykke Marie tager vi udgangspunkt i en relations-og ressourceorienteret tænkning og praksis

Specialpædagogikken har oprindeligt sit udspring i et medicinsk paradigme, da det var læger og sygeplejersker der ledte- og var ansat på institutioner for handicappede. Altså en praksis hvor den professionelle kommer med ”doktortasken og skal fixe den anden”. Sådan er virkeligheden jo ikke i dag, men stadig er der rigtig meget pædagogisk tænkning med udgangspunkt i en praksis, hvor man gennem en ydre styring forsøger at ”rette andre”.

På Lykke Marie tager vi udgangspunkt i en relations-og ressourceorienteret tænkning og praksis. Vi er meget optaget af, at vi skal fra ydre styring til indre regulering, da det er det, der skaber ro og udvikling for den enkelte, og det skaber man bla. ved at arbejde ud fra en relationsorienteret tænkning og praksis.
Det betyder ikke, at vi ikke skal træne konkrete færdigheder, og sætte os konkrete mål for udvikling, men det betyder, at vi altid lykkes meget bedre med det, når vi sørger for, at relationen er god og ligeværdig, også selvom vi ikke er ligestillede.

Personalet arbejder derfor med at udvikle egen relationskompetence, hvilket har en signifikant positiv betydning for beboernes trivsel og udvikling.
Kort kan man sige, at vi bla tager udgangspunkt i følgende relationspsykologiske grundantagelser:

Mennesker udvikler sig gennem samspil med andre

Samspillets kvalitet har afgørende betydning for den enkeltes livsudfoldelse

Derfor får min væremåde afgørende betydning for den anden.

Det betyder:

Personalet arbejder med at skabe den gode relation med beboeren, da det giver den bedste udvikling

Vi spejder altid efter det bedste i andre (fokus på ressourcer og ikke på fejlfinding)

Personalet har altid det største ansvar for relationen (relationen er asymmetrisk)

Relationskompetence er ikke en statisk kompetence, men en proces vi alle konstant bør være i, og have opmærksomhed på, og være villige til at udfordre os selv og andre i på daglig basis.

Vi har en relationel tilgang og ikke en adfærdsregulerende tilgang

Fra ydre styring til indre regulering

Fokus på personalets egne læreprocesser

Opmærksomhed på hvordan vores habitus påvirker vores relationskompetence

Dette skal sikre, at tænkningen omkring den enkelte beboer altid tager udgangspunkt i, hvordan man som medarbejder gennem den gode relation, støtter personen i den gode udvikling og trivsel. Vi arbejder helt konkret og praksisnært med, at udvikle vores forståelse for, hvordan man respektfuldt og nysgerrigt kan tage beboerens perspektiv, og forstå dennes behov og handle derpå.

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt