værdigrundlag

Sidebar

værdier der lever

Bofællesskabet Lykke Maries grundlag bygger på, at unge voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser uanset hvilket behov for hjælp og pleje de har, kan få et indholdsrigt og stimulerende liv sammen med andre beboere.

De fysiske rammer giver mulighed for en høj grad af selvstændighed og den enkelte beboers ret til at have et privatliv i boligen. Boligen er et væsentligt fundament for mennesker og skal danne grundlag for et hverdagsliv, således at den enkelte beboer så vidt det er muligt, kan få støtte og vejledning til at udvikle og udnytte fysiske, psykiske, og sociale ressourcer bedst muligt, med henblik på at få en så selvstændig voksentilværelse som muligt, med størst mulig livskvalitet.

Livet i vores Bofælleskab er baseret på værdier, pt. har vi defineret 6 værdier som skal anskues fra 3 perspektiver: beboer, medarbejder og pårørende. Har du lyst til at læse vores værdigrundlag kan du finde det her.

Her er Lykke Maries 6 værdier:

Trivsel

Respekt og værdighed

Indflydelse på eget liv

Mangfoldighed

Udvikling

Udfordring

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt