organisation

Hvem er vi

På Lykke Marie er ansat godt 50 medarbejdere. I personalegruppen er primært ansat socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere, men også social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, fysioterapeuter, husassistenter, kok og pedel.

Derudover er der ansat vikarer, som kommer ved det faste personales ferie, afspadsering og sygdom.

Sygeplejeydelser leveres af Frederikssund Kommune.

Ledelsen består af forstander og souschef, der refererer til Lykke Maries bestyrelse.

Lykke Marie er tilknyttet Mariehjemmene, som servicerer institutionen med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling. Forstanderen og medarbejdere deltager i møder på tværs af institutionerne tilknyttet Mariehjemmene med henblik på at sikre høj faglighed, sparring og udvikling af det enkelte hjem.

Sidebar
Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt