målgruppe

Sidebar

beboerne på Lykke Marie

På Lykke Marie bor unge voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Beboerne kan have vidtgående fysiske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. Beboerne har behov for særlig støtte og omsorg gennem hele døgnet, ligesom behovet for hjælpemidler er en naturlig del af hverdagen.

For mange beboere vil Lykke Marie være deres første bolig efter at være flyttet hjemmefra, derfor er der stort fokus på at leve et så aktivt ungdomsliv som muligt. Det betyder bla. at de unge typisk er igang med STU, dagtilbud eller andre former for beskæftigelse.

Lykke Marie er etableret under lov om friplejeboliger. Det betyder, at borgere fra alle landets kommuner kan søge om en bolig på Lykke Marie, såfremt de opfylder betingelserne betingelserne under Lov om Social Service og er godkendt af hjemkommunen.

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt