om lykke marie

Sidebar

På Lykke Marie bor unge voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Beboerne kan have vidtgående fysiske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. Beboerne har behov for særlig støtte og omsorg gennem hele døgnet, ligesom behovet for hjælpemidler er en naturlig del af hverdagen.

Sidebar
47 38 39 00 Find hjem

Kontakt